Záměr Odkupu nemovitého majetku

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr odkupu pozemku v katastru obce Rozsochatec od soukromých osob,