Záměr o zřízení práva provést stavbu

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr zřízení práva provést stavbu:

které bude spočívat v realizaci přípojek vodovodní, elektro a plynovodní na pozemcích p.č. 216/4 a 609/2 v k. ú. Rozsochatec

Krédl Jaroslav
Starosta obce Rozsochatec

Vyvěšeno na úřední desce dne : 12.11.2014