Záměr J_T

Záměr nakládat s nemovitým majetkem obce