Zahájení řízení o změně č.3

územního plánu Rozsochatec 6. 3. 2020 v 9.00 hod. v kanceláři odboru rozvoje  města MÚ HB