Zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu Rozsochatec

veřejné projednání návrhu změny územního plánu se uskuteční dne 14. 5. 2019 v 15.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Rozsochatec.

Návrh změny územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí v kanceláři odboru rozvoje města Městského úřadu v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 57, 2. patro, kancelář č. 207 a na Úřadu obce Rozsochatec

od 12. 4. 2019 do 21. 5. 2019