Výzva k odstranění autovraku

Obec Rozsochatec dle § 36-37 zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů a v souladu s § 19 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů tímto vyzývá vlastníka autovraku:

  • typ vozidla: Škoda Felicia
  • registrační značka: 4J8 8205
  • barva vozidla: modrá

aby vrak odložený na pozemku č. parc. 1906/3 v k.ú. Rozsochatec, ve vlastnictví Obce Rozsochatec neodkladně zlikvidoval v souladu se zákonem o odpadech. Pokud v termínu do 17. 06.2019 vlastník vrak nezlikviduje zákonným způsobem, bude vrak odstraněn ve smyslu znění zákona o odpadech.