Výlukové jízdní řády autobusů

vzhledem k uzavírce sil.II/344 v obci Rozsochatec (havárie kanalizace) jsou schváleny výlukové jízdní řády pro linky 600280_600660_600950 pro období od 20.9.-30.9.2021.

V současné chvíli máme tel. přislíbeno zkrácení plánované opravy  v Rozsochatci na cca 5 dní, pokud dojde k dřívějšímu zprovoznění silnice, obratem Vás budeme informovat.

  • Uzavírka se vyžádá dočasné přemístění zastávek „Rozsochatec“ a „Rozsochatec,,u hřiště“ na stávající zastávku „Rozsochatec,,pošta“.
  • Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD bude vedena ze silnice III/344 – dále III/34413 – obsloužit zastávku „Rozsochatec,,pošta“ – Kojetín – III/34410 – Dolní Krupá – II/344 – dále v původní trase.