Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území R O Z S O C H A T E C obce Rozsochatec dnem 18. 5. 2022.