VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

O zahájení stavebního řízení. Průtah obcí Rozsochatec