VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od
ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona: