Veřejná vyhláška

oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/3468 v obci Rozsochatec. Úprava spočívá v instalaci svislého dopravního značení č. B17 „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez“ (13 m), viz. grafická příloha. velikost dopravního značení: základní rozměrová řada důvod: nedostatečná vzdálenost železničního přejezdu od křižovatky silnic. II/344 a III/3468