Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení územního řízení. Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Jihlava, Pávov, rekonstrukce veřejného osvětlení.