Veřejná vyhláška

ode dne 13.04.2023 do dne 15.05.2023 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 611555/23/2900-11420-709759, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.