Veřejná vyhláška

Oznámení a výzva aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod.