Veřejná vyhláška

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města, oznamuje v souladu s ustanovením § 55 a za použití § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY Č. 3 O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZSOCHATEC
Návrh Zprávy č. 3 o uplatňování Územního plánu Rozsochatec je vystaven k veřejnému nahlédnutí na odboru rozvoje města Městského úřadu Havlíčkův Brod a na Obecním úřadě Rozsochatec od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021