Veřejná vyhláška

Popis záměru:
Jedná se o rekonstrukci páteřních komunikací II/344 a III/34413 procházející obcí Rozsochatec. Součástí rekonstrukce je i stávající most na sil. II/344 ev. č. 344-004 a část silnice III/3468 dl. 14,2 m v úseku od křižovatky se sil. II/344 k železničnímu přejezdu ev. č. 3461-1. Rekonstrukce sil. II/344 bude začínat
v místě stávající sil. II/344 cca 35 m před mostem ev. č. 344-004, ukončena bude v návaznosti na již opravený úsek této silnice v km 1,54850 cca 20 m před mostem ev. č. 344-006. Rekonstrukce sil. II/344 bude v celkové délce 1548,50 m.