Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina