Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/344 v obci Rozsochatec, spočívající v umístění přechodného
svislého dopravního značení, dle přiložené grafické dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení.

Umístění přenosných dopravních značek je povoleno na stavbu: „Oprava železničního propustku v drážním km 10,841 v Rozsochatci“ prováděnou za částečného omezení provozu z důvodu pohybu osob při opravě železničního propustku v Rozsochatci.

platnost stanovení: od 14.9.2019 do 20.9.2019