Veřejná vyhláška

oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.