Valná hromada honebního společenstva

Honebni starosta Honebního spoleíenstva Rotsochatec - Čachotín, které je registrováno u OÚ v Havlíčkově Brodě dne 11.6.1993 pod č.j. 72
svolává dle ust. § 22 odstavec 2 zákona č. 449/2001 S., Zákon o myslivosti, Valnou hromadu honebního společenstva na den 10. února 2023 v 18.00 hod. ve velké zasedací místnosti OÚ Čachotín.