Valná hromada Honebního společenstva

Honební starosta Honebního společenstva Rozsochatec-Čachotín, které je registrováno u OÚ v Havlíčkově Brodě dne 11.6.1993 pod č.j. 72 svolává dle novely zákona o myslivosti č.59/2003 § 22 odstavec 2.

Valnou hromadu

  • na den 14. února 2019
  • v 18.00 hod. ve velké zasedací místnosti OÚ Čachotín.

Progam:
1. prezentace a usnášení se schopnosti VH
2. zahájení
3. volby zapisovatele, sčitatelů hlasů , ověřovatelů zápisu
4. zpráva starosty HS
5. roční uzávěrka
6. plán chovu a lovu zvěře
7. diskuze
8. usnesení VH
9. závěr