Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

které se konalo ve středu 06.09. 2023 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu