Usnesení zastupitelstva

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec, které se konalo ve čtvrtek 10.12. 2020 od 17,30 hod. v zasedací síni Obecního úřadu v Rozsochatci č.p. 97