Usnesení zastupitelstva

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva  obce Rozsochatec, které se  konalo v pondělí   16.08. 2021 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.