Usnesení zastupitelstva

Usnesení z  2. zasedání Zastupitelstva  obce Rozsochatec, které se  konalo ve čtvrtek  03.06. 2021 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu