Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

které se konalo ve středu 19.12.2018 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.