Usnesení z 4.zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

které se konalo ve středu 10.11. 2021 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.