Usnesení z 4.zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

které se konalo ve středu 14.09. 2022 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu