Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

které se konalo ve středu 23.10.2019 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu