Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec.