Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva  obce Rozsochatec, které se  konalo ve středu  23.09. 2020 od 18,00 hod. v zasedací síni  Obecního úřadu v Rozsochatci č.p. 97