Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec.