Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 29. 05.2019 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu