Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec.