Usnesení z 1.zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

Usnesení z 1.zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec, které se konalo ve čtvrtek 10.02. 2022