Usnesení z 1.zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

Usnesení z 1.zasedání Zastupitelstva  obce Rozsochatec, které se  konalo v pondělí   12.12. 2022 od 17,30 hod.