Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce

které se konalo ve středu 26. 02.2020 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu