Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

které se konalo ve středu 13. 03.2019 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.