Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

které se  konalo ve středu  03.03. 2021 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu