Usnesení z ustavujícího zasedání

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 31. 10. 2018 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.