Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy stanovoje přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/344, III/3468 a přilehlých místních komunikacích v k.ú. Rozsochatec, spočívající v umístění přechodného dopravního značení/zařízení, dle přiložené grafické dokumentace.
důvod: Oprava povrchu vozovky v úseku Čachotín - Rozsochatec
platnost stanovení: 23.4.2019 – 12.7.2019