Stanovení přechodné úpravy provozu

Přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci 1c v Rozsochatci, dle grafické přílohy.