Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise