Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby ve dnech 20 a 21. řijna 2017