Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby prezidenta České republiky.