Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021.

V souladu s ustanovením par. 14c, odst. 1 písmeno c, zákona č. 247/1995 Sb., zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise takto:
volební okrsek č. 1, Rozsochatec:
počet členů komise 5 ( zapisovatel + 4 členové)