Prodej spoluvlastnických podílů

Prodej spoluvlastnických podílů k pozemkům č.parc. 512/10 v k.ú. Pávov , č. parc. 465/13 a 465/14 oba v k.ú. Bedřichov u Jihlavy – ostatní plocha