Prodej majetku zařazeného do likvidace pozůstalosti