Pozvánka zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2019

zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2019, které se bude konat dne 18. 6. 2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.