Pozvánka zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2021, které se bude konat dne 5. 7. 2021 v 9:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava